loading

درباره ما

ارائه ی راهکارهای به روز و مدرن در جهت هموار کردن مسير دستيابي محصولات سلامت محور ِ با کیفیتِ تولید داخل به موفقیت های بیش از پیش از یک سو و ارتقای دسترسی ایرانیان به داروهای نوین از دیگر سو، دغدغه و هدف مشترکی بود که جمعی از نخبگان جوان حوزه ی سلامت، اساتید دانشگاه ومتخصصین بازاریابی و تبلیغات را به همت شرکت سورنا فارمد پویا، زیریک چتر گرد هم آورد و منجر به تاسیس سرویس تازه ای در آن مجموعه شد، سرویسی که از سال ۱۳۹۸ و تحت عنوان آرگانو فعالیت خود در حوزه ی هلث مارکتینگ (health marketing) را به طور رسمی آغاز کرد.
آرگانو به معنای بالابرنده، مفهومیست که باور مان را نشان می دهد، ما متعهد به آنیم تا توامان اسباب ارتقای خود و شرکای تجاریمان را فراهم آوریم و آشیانه ای بسازیم همواره بر اوج !!.. اوج ما، لبخند رضایت مردمیست که پیشتر و به سبب تنگناهاي مالي و عدم دسترسی به درمان های نوین دارویی از دریافت چنین خدماتی بی بهره بوده اند.

درباره ما - آرگانو

درباره ما

ارائه ی راهکارهای به روز و مدرن در جهت هموار کردن مسير دستيابي محصولات سلامت محور ِ با کیفیتِ تولید داخل به موفقیت های بیش از پیش از یک سو و ارتقای دسترسی ایرانیان به داروهای نوین از دیگر سو ، دغدغه و هدف مشترکی بود که جمعی از نخبگان جوان حوزه ی سلامت، اساتید دانشگاه ومتخصصین بازاریابی و تبلیغات را به همت شرکت سورنا فارمد پویا ،زیریک چتر گرد هم آورد و منجر به تاسیس سرویس تازه ای در آن مجموعه شد، سرویسی که از سال ۱۳۹۸ و تحت عنوان آرگانو فعالیت خود در حوزه ی هلث مارکتینگ ( health marketing ) را به طور رسمی آغاز کرد.
آرگانو به معنای بالابرنده، مفهومیست که باور مان را نشان میدهد ،ما متعهد به آنیم تا توامان اسباب ارتقای خود و شرکای تجاریمان را فراهم آوریم و آشیانه ای بسازیم همواره بر اوج !!.. اوج ما، لبخند رضایت مردمیست که پیشتر و به سبب تنگناهاي مالي و عدم دسترسی به درمان های نوین دارویی از دریافت چنین خدماتی بی بهره بوده اند.

درباره ما - آرگانو
درباره ما - آرگانو

چشم انداز ما

ماجراجویی و پایه ریزی بازاریابی نوین علمی در ایران و توسعه کسب‌ وکار در بازارهای صادراتی و کشورهای منطقه، ارائه خدمات مارکتینگ بین‌المللی در حوزه داروهای نوین درمانی و همکاری با برترین شرکت‌های فعال در حوزه سلامت.

  • حرفه ای
  • توانمند
  • پویا
  • سلامت محور

چشم انداز ما

ماجراجویی و پایه ریزی بازاریابی نوین علمی در ایران و توسعه کسب‌ وکار در بازارهای صادراتی و کشورهای منطقه، ارائه خدمات مارکتینگ بین‌المللی در حوزه داروهای نوین درمانی و همکاری با برترین شرکت‌های فعال در حوزه سلامت.

  • حرفه ای
  • توانمند
  • پویا
  • سلامت محور
درباره ما - آرگانو